Będą nowe książki, dużo nowych książek!

Będą nowe książki, dużo nowych książek!Jak co roku tak i w tym nasza biblioteka znalazła się w gronie placówek, które otrzymają dofinansowanie na zakup nowości!

W tym roku będzie to kwota 32 469,00 zł w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
Już niedługo zaczniemy kupować, a Wy będziecie mogli się zaczytywać! Oto lista rankingowa 

https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4646-lista-rankingowa-kierunku-interwencji-1.1.-zakup-i-zdalny-dostep-do-nowosci-wydawniczych-nprcz-2.0-na-lata-2021-2025---edycja-2022.html

Dofinansowano ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Powrót na górę