Biblioteka

Tradycyjnie już w podcieniach ratusza można było odpocząć i poczytać książki lub prasę, a przed Biblioteką Główną stworzyć własną, rockową koszulkę »

Wspólnie z Muzeum Regionalnym i Spichlerzem Polskiego Rocka oraz Galerią Skarbczyk zaprosiliśmy uczestników Festiwalu i mieszkańców do 7 czytelni: dziecięcej, historycznej, mrocznej, muzycznej, poświęconej, szkolnej i w galerii. Pretekstem do każdego spotkania była książka, której autor lub bohater byli gośćmi prowadzących. »

W pierwszym tygodniu lipca odbyły się w naszej filii wakacyjne zajęcia dla dzieci. »

Po śladach Stasia i Nel oraz afrykańskich zwierząt poruszali się uczestnicy tegorocznej nocy w bibliotece. »

W czwartek - 23 czerwca - podczas szkolnego apelu podsumowującego rok szkolny filia biblioteczna w Cielczy ogłosiła wyniki całorocznego konkursu "Wiem, bo czytam". »

Powrót na górę