Biblioteka

Czy dzikie zwierzęta chodzą do lekarza? Jak obciąć paznokcie słoniowi, a żyrafie zajrzeć do ucha? »

Uczniowie klasy szóstej Zespołu Szkól nr 3 w Jarocinie zostali zaproszeni do biblioteki na
zajęcia o słownikach.
»

Zajęcia zostały zorganizowane w ramach międzynarodowej kampanii Tydzień z Internetem, nad którą honorowy patronat objął ją prezydent RP Bronisław Komorowski. »

Witaszycka szkoła przystąpiła do projektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan, w ramach którego mają za zadanie opracowanie biogramów wybitnych postaci ze swej okolicy. »

Powrót na górę