Biblioteka

Tolerancja była tematem przewodnim kolejnych zajęć biblioterapeutycznych z cyklu "Każdy jest inny, ale nie gorszy" w filii nr 2. »

Kwietniowe czytania w przedszkolach w Cielczy i Radlinie dotyczyły pracy marynarzy, różnych prac portowych i rodzajów statków. »

Jak elektroniczne rozliczyć się z Urzędem Skarbowym uczyli się członkowie Klubu e-seniora w filii nr 1 "Pod Ratuszem". »

Powrót na górę