Spacer po Jarocinie

Spacer po Jarocinie"Jarocin dla dzieci. Gra spacerowa" to książeczka autorstwa Joanny Jodełki, która odkrywa mało znane miejsca i legendy, a nawet szczegóły architektoniczne na rynku i w parku. Zachęca do szukania, zbierania punktów i rodzinnej zabawy.
Na jej podstawie w filii nr 3 odbyły się warsztaty, w których wzięła udział klasa III c.

Podczas zajęć dzieci kolorowały, układały puzzle, rozwiązywały krzyżówkę, szukały na mapie miejsc występujących w książce.Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało książeczkę na własność.

Książeczka została wydana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jarocin na rok 2019 realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Jarocin.

Powrót na górę