O rzecze Lubieszce i innych legendach

O rzecze Lubieszce i innych legendach12 grudnia w filii w Golinie odbyło się spotkanie z Reginą Gruchalską.Dzieci zapoznały się z książką Joanny Jodełki "Jarocin dla dzieci.Gra spacerowa".

Podczas spotkania dzieci wysłuchały "Legendy o głazach pod Jarocinem". Dowiedziały się wielu ciekawostek: co to jest rzygacz, gargulec, glan, ile zegarów jest na rynku w Jarocinie. Na mapie Jarocina dzieci szukały np. rzeczki Lipinki, która faktycznie nazywa się Lipówka. W spotkaniu brała udział klasa II.

Spotkanie odbyło się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jarocin na rok 2019 realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Jarocin.

 

 
 

Powrót na górę