Wielkopolskie zwyczaje muzyczne, taneczne i gwarowe

Wielkopolskie zwyczaje muzyczne, taneczne i gwaroweW Cielczy odbyło się spotkanie integracyjne klubów seniorskich. Inspiracją wydarzenia była wielkopolska gwara w postaci książki Jadwigi Podeszwy "Gwara Ziemi Jarocińskiej" oraz tradycje muzyczne i taneczne Wielkopolski.

Na uczestników czekały konkursy ze znajomości gwary oraz zabawy krzesełkowe nią inspirowane jak np. "Wizyta do zoologa" oraz warsztaty taneczne i prezentacja tradycyjnych instrumentów Wielkopolski, strojów ludowych, tańców, przyśpiewek i zabaw, np. ceglorz czy kłaniany, które przeprowadzili członkowie zespołu "Wielkopolanie".
Inicjatywa oddolna “Godumy po naszymu...” realizowana w ramach projektu “Biblioteka na wyciągnięcie ręki” przez Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek interwencji 4.1 BLISKO - Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność
 

Powrót na górę