Węzełki kipu i pismo klinowe, czyli jak kiedyś zapisywano słowa

Węzełki kipu i pismo klinowe, czyli jak kiedyś zapisywano słowaLekcja o historii pisma i książki w Cielczy.

Klasa szósta odwiedziła bibliotekę, żeby zapoznać się z historią pisma i książki. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą początki pisma i jego rodzaje. Przekonali się jakie formy miały pierwsze książki, co to są inkunabuły, inicjały i iluminacje. Czekały ich też zadania do wykonania. Mimo tego, że zadania nie były skomplikowane to okazało się, że niektóre rodzaje pisma sprawiły uczniom trudności.

Powrót na górę