Spotkanie z pisarką dla młodzieży

Spotkanie z pisarką dla młodzieżyCiekawie i z psychologicznym zamysłem Barbara Ciwoniuk opowiadała o swoich książkach.

Autorka pisze o prawdziwej przyjaźni, życzliwości, pierwszych uczuciach, bliskości, agresji, wykluczeniu społecznym, samotności, biedzie oraz niepełnosprawności. Są to  problemy z jakimi boryka się młodzież na co dzień. Pisarka podpowiada w swoich książkach o najprostszych  sposobach rozwiązania problemów młodych ludzi, które w ich oczach urastają niekiedy do rangi nierozwiązywalnych. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Gimnazjum nr 1 w Jarocinie. 

 

 

Powrót na górę