Biblioteka

Członkowie Klubu Dyskusyjnego, Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc i sympatycy przyjechali w ostatnią środę listopada do Spichlerza Polskiego Rocka w Jarocinie »

Jarocińska biblioteka znalazła się w szóstce bibliotek w pilotażowym programie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. »

Powrót na górę