Partnerstwa dla bibliotek

Dzięki udziałowi w programie jarocińska biblioteka pogłebi swoją wiedzę i umiejętności w budowaniu lepszych i trwałych partnerstw. Efektem udziału, poza bezpłatnymi warsztatami z komunikacji i współpracy, będzie spot promujący jarocińskie działania!
To propozycja przygotowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Partnerzy na warsztatach

Partnerzy na warsztatachPierwsze spotkanie w ramach programu "Partnerstwa dla bibliotek".

Jak budować i wzmacniać zespół oraz pracę zespołową w partnerstwie - nad tym dyskutowali uczestnicy pierwszego szkolenia w ramach Programu wspierania partnerstw. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędu miejskiego oraz instytucji kultury zastanawiali się wspólnie jakie korzyści a zarazem zagrożenia płyną z bycia w partnerstwie lokalnym. Wszyscy zgodnie doszli do wniosku, że dobrze jest działać wspólnie ale potrzebne są wyraźnie ustalone zasady takiej współpracy.  Mamy nadzieję, że kolejne spotkania będą dobrym fundamentem dla naszej dalszej pracy partnerskiej. Szkolenie poprowadziła pani Magdalena Popłońska-Kowalska,trenerka, superwizor i ekspert Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie, w której kręgu zainteresowań pozostaje  organizowanie społeczności lokalnej zarówno w teorii jak i praktyce. Pasjonatka zakładania partnerstw i zmiany społecznej.

Partnerstwa dla bibliotek

 

Powrót na górę