Każdy jest inny ale nie gorszy

Każdy jest inny ale nie gorszyKolejna edycja zajęć z biblioterapii ruszyła w filii nr 2

Pierwsze spotkanie dotyczyło inności. Celem tych zajęć, jest uświadomienie dzieciom, że inność to coś dobrego, co nie powinno wpływać na obniżenie ich własnej wartości. 

Powrót na górę