Andrzej Rosiewicz na urodziny

Kategoria: Senior Plus

Andrzej Rosiewicz na urodzinyKolejne urodziny programu Senior Plus w JOK Jarocin miały bardzo sentymentalny charakter. Gościem specjalnym był Andrzej Rosiewicz.

Występ artysty poprzedziły życzenia i gratulacje oraz słodki poczęstunek dla naszych seniorów. A potem już cała sala, szczelnie wypełniona, bawiła się przy znanych i lubianych przebojach. Nie jedna łezka w oku się pojawiła...

Wydarzenie w ramach projektu: Aktywizacja kulturalna seniorów w ramach CUS" - jest zadaniem podejmowanym w ramach realizacji projektu pn.: „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Organizatorem działań jest Fundacja 750-lecia Jarocina we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Jarocin.

Powrót na górę