Jarocińskie memory

Jarocińskie memoryKsiążeczka Joanny Jodełki, która trafi do każdego dziecka w Gminie Jarocin była okazją do spotkania w bibliotece w Golinie.

Zanim jednak dzieciom wręczono książeczki zaproszono ich do zabawy w regionalne memory, a potem już do Jarocina na spacer z rodzicami.

Spotkanie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jarocin na rok 2019 realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Jarocin

Powrót na górę