Tydzień z Internetem

Ogólnoeuropejska kampania na rzecz zdobywania i rozwijania umiejętności cyfrowych, pokazująca różnorodne możliwości wykorzystania Internetu i zastosowania nowych technologii. 
Myśl przewodnia Tygodnia z Internetem 2014 nawiązuje do tematyki inicjatyw Komisji Europejskiej podejmowanych na rzecz zdobywania i rozwijania umiejętności cyfrowych potrzebnych pracownikom w nowoczesnej gospodarce. 

Powrót na górę