Klub Dyskusyjny

Klub powstał w 1998 roku z inicjatywy mieszkańców miejscowości przy okazji obchodów 650-lecia Witaszyc. Klub ma charakter otwarty, nie jest zarejestrowany. W jego skład wchodzą członkowie-założyciele ale każdy chętny jest mile widziany. Obszary zainteresowań członków klubu to historia Witaszyc i Ziemi Jarocińskiej.

Powrót na górę