Kumulacja dobrych wiadomości

Kumulacja dobrych wiadomościJarocińska biblioteka otrzymała dotacje z Ministerstwa Kultury na realizację projektu promującego czytelnictwo i związanegoz edukacją kulturalną dzieci oraz 6 tabletów z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego!

"Pomysłownik książkowy" to nazwa cyklu wydarzeń promujących czytelnictwo. W ramach projektu odbędą się spotkania z autorami książek dla dzieci, warsztaty animacji poklatkowej i Noc Opiekunów Zapomnianych Książek. Po raz drugi też dzieci będą miały okazję uczestniczyć w spektaklach tetralnych w ramach projektu "Wielki Teatr w Małym Mieście Junior", którego partnerem maerytorycznym jest Stowarzyszenie Jarocin XXI.
Ponadto nasza biblioteka będzie partnerowała Stowarzyszeniu Jarocin XXI i innym organizacjom i stowarzyszeniom, które będą realizować projekt "Regał na nudę" w ramach ministerialnego konkursu grantowego promującego czytelnictwo w ramach priorytetu "Partnerstwo publiczno-społeczne".
W konkursie o tablety uczestniczyło 641 bibliotek. Jarocińska placówka dostała za swój wniosek 96 punktów na 100.

Tak więc drodzy czytelnicy - możecie być z nas dumni! Wszystko wskazuje na to, że w tym roku także będzie ciekawie i dużo się będzie działo! Szczegóły już wkrótce.

Powrót na górę