Strategia

Prezentujemy strategię rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin na lata 2018-2022.

"Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin na lata 2018-2022" powstała metodą partycypacyjną, dzięki zaangażowaniu dyrekcji, pracowników, współpracowników i przedstawicieli społeczności lokalnej. Prace nad strategią trwały od marca do grudnia 2017 roku. Rozpoczęły się spotkaniem z partnerami i przyjaciółmi, które poświęcone było stworzeniu współczesnego portretu biblioteki dziś oraz zaprojektowaniu jej roli w przyszłości. W spotkaniu wzięli udział: samorządowcy, liderzy lokalni, pracownicy i dyrektorzy instytucji publicznych z gminy Jarocin, przedstawiciele różnych środowisk i grup (łącznie ok. 30 osób).

Drugim etapem były spotkania samych pracowników, którzy pracowali nad strategią podczas 4 spotkań warsztatowych. Pierwsze spotkanie odbyło się pod roboczym hasłem "Ja w instytucji" i poświęcone było autodiagnozie. Podczas drugiego i trzeciego omówiono słabe i mocne strony instytucji, wstępnie wyznaczono obszary rozwoju i cele strategiczne. Ostatnie spotkanie dotyczyło standardów pracy i współpracy. Wszystkie sesje moderowali Anna Miodyńska i Sebastian Wacięga z Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie.

http://mik.krakow.pl/2017/07/26/partnerujemy-strategicznie-chociaz-nie-jako-partner-strategiczny/

Prace nad przygotowaniem strategii trwały przez listopad i grudzień 2017 roku. Wszystkie wnioski zebrał zespół w składzie: Agnieszka Borkiewicz – dyrektor, Justyna Daniel-Korzyniewska – wicedyrektor, Iwona Antczak – instruktor, Katarzyna Krawczyk – kierownik JOK Jarocin, Ewa Misiak – kierownik filii nr 1 "Pod Ratuszem" oraz Anna Żebrowska – kierownik działu udostępniania w Bibliotece Głównej. Tekst zredagowała Ewelina Kubasik z czytelni Biblioteki Głównej.

Powrót na górę