Status

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr WOR011/3/1993, reprezentowaną przez dyrektora: Agnieszkę Borkiewicz

Organizator: Gmina Jarocin

NIP: 617-10-08-885 REGON: 000938373

Nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK 30 1090 1131 0000 0001 3400 2586 

Powrót na górę