Kursy komputerowe

Biblioteka prowadzi bezpłatne kursy komputerowe z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu. Zajęcia w formie praktycznej obejmują podstawy obsługi komputera w systemie Windows, komputerową edycję tekstów w pakiecie Office, zasady korzystania z Internetu, obsługi poczty mailowej oraz poruszania się po portalach społecznościowych. 
Kontakt:
Małgorzata Konieczna - Filia nr 1 "Pod Ratuszem", tel. 62 747 30 63

Powrót na górę