Izba Tradycji Ziemi Witaszyckiej

Izba powstała z inicjatywy Stowarzyszenia na Recz Witaszyc, które na ten cel pozyskało 10 600 zł w ramach inicjatywy lokalnej. Całość zadania wyniosła 17 690 zł. Na potrzeby Izby zaadoptowano jedno z pomieszczeń magazynowych witaszyckiej biblioteki. 
Celem przedsięwzięcia jest kultywowanie tradycji lokalnej i budowanie tożsamości mieszkańców. Obecnie w zbiorach są zdjęcia, przedmioty codziennego użytku, pamiątki po kolejce wąskotorowej, cegielni czy cukrowni, które kiedyś istniały w Witaszycach.

ZWIEDZANIE: w godzinach pracy biblioteki - zobacz kontakt
Nauczycieli i opiekunów zorganizowanych grup prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny - 62 740 12 66

 

Powrót na górę