Gazeta Jarocińska online

Roczniki "Gazety Jarocińskiej" dostępne są w postaci zdigitalizowanej na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Obecnie dostępne są roczniki z lat 1921-1939 oraz 1990-2001

Zapraszamy na stronę www.wbc.poznan.pl

Digitalizacja i udostępnienie roczników Gazety na stronie WBC  możliwe dzięki  współpracy z  Pracownią Digitalizacji Zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Powrót na górę