Termomodernizacja budynku Biblioteki Miasta i Gminy Jarocin - Rynek 17

Termomodernizacja budynku Biblioteki Miasta i Gminy Jarocin - Rynek 17I kolejna ważna informacja dla naszej Kamienicy.

Przedsięwzięcie pn. : „Termomodernizacja budynku Biblioteki Miasta i Gminy Jarocin - Rynek 17” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu http://www.wfosgw.poznan.pl/. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, będąca Wnioskodawcą projektu, realizuje zadanie polegające na termomodernizacji kamienicy, mieszczącej się na jarocińskim rynku pod numerem 17, gdzie znajdować się będzie siedziba Biblioteki. Całkowita wartość zadania to 313 476,14 PLN. Zgodnie z umową dotacji podpisaną w dniu 18.09.2018 roku, wsparcie z WFOŚiGW w Poznaniu wyniesie 50% wartości zadania tj. 156 738,07 PLN.  Zakończenie prac termomodernizacyjnych planowane jest na listopad 2018 roku.

Powrót na górę