Kursy komputerowe

Biblioteka prowadzi bezpłatne kursy komputerowe z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu. Zajęcia w formie praktycznej obejmują podstawy obsługi komputera w systemie Windows, komputerową edycję tekstów w pakiecie Office, zasady korzystania z Internetu, obsługi poczty mailowej oraz poruszania się po portalach społecznościowych. 
Kontakt:
Renata Wyremblewska - Biblioteka Główna, tel. 62 747 23 46 wew. 36
Aleksandra Waszak - Filia nr 1 "Pod Ratuszem", tel. 62 747 30 63
Małgorzata Michalczyk - Filia nr 2, tel. 795 103 445
Ewelina Chwieralska-Michaś - Filia w Witaszycach, tel. 62 740 12 66

Powrót na górę