Rekrutacja

W odpowiedzi na ogłoszony przez bibliotekę nabór 16 kandydatów złożyło aplikacje do pracy w filii nr 5-JOK. Na stanowisko specjalisty ds. organizacji imprez kulturalnych: 12 osób, na stanowisko specjalista  ds. obsługi urządzeń elektro-akustycznych, audiowizualnych i elektrycznych 4 osoby. Komisja rekrutacyjna, w skład której weszły: Agnieszka Borkiewicz – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin, Bożena Kubacka – dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Jarocinie oraz Magda Popłońska-Kowalska z Centrum Animacji Lokalnej w Warszawie przeprowadziła weryfikację dokumentów pod względem formalnym oraz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

W wyniku procesu rekrutacji pracę zaproponowano następującym osobom: Marcie Pakulskiej, Katarzynie Krawczyk i Monice Majchrzak na stanowisku specjalisty ds. organizacji imprez kulturalnych oraz Krystianowi Mikołajczykowi i Romanowi Wydubie na  stanowisku specjalisty ds. obsługi urządzeń elektro-akustycznych, audiowizualnych i elektrycznych oraz Czesławowi Dobrowolskiemu na stanowisku pracownika gospodarczego.  W sumie zatrudnionych zostanie 6 osób na 3,5 etatu. Kwalifikacje i doświadczenie wybranych osób najtrafniej odpowiadają zadaniom, jakie biblioteka stawia przed nową filią. Kandydaci podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowali się jako osoby komunikatywne, o wysokiej kulturze osobistej, otwarte i zdolne poradzić sobie z zadaniami na ww. stanowisku.

Podziel się z nami swoimi pasjami!  

Filia nr 5 – JOK jarocińskiej biblioteki zaprasza do współpracy! Czekamy na ludzi z wyobraźnią, twórczych i chcących dzielić się z innymi! Zapraszamy do współpracy niezależnych animatorów kultury i organizacje pozarządowe chcące prowadzić zajęcia kulturalne z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi lub seniorami.

Wymagania:

Zajęcia należy zaplanować na minimum 2 razy w miesiącu.

Prosimy załączyc harmonogram zajęć do czerwca 2016 r.

Chętnych prosimy o wypełnienie formatki, którą można pobrać  ze strony biblioteki www.bibliotekajarocin.pl i dostarczenie jej osobiście do działu administracji Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin, ul. Park 3, 63-200 Jarocin lub przesłanie droga mailową na adres: dyrektor@bibliotekajarocin.pl w temacie wpisując: „zajęcia w JOK”. 

Powrót na górę