Ksero i wydruki

Usługi kserograficzne świadczą Biblioteka Główna oraz Filia nr 1 "Pod Ratuszem" tylko z materiałów własnych Biblioteki, o ile nie jest to sprzeczne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904, z późn. zm.). W Bibliotece Głównej i wszystkich jej filiach istnieje możliwość odpłatnego wydruku.

CENNIK (wg Regulaminu określającego zasady i warunki korzystania z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin) 

Usługi kserograficzne:
1) Tekst A4:
a) Odbitka jednostronna – 0,20 zł.
b) Odbitka dwustronna – 0,40 zł.

2) Grafika A4:
a) Odbitka jednostronna – 0,40 zł.
b) Odbitka dwustronna – 0,80 zł.

3) Tekst A3:
a) Odbitka jednostronna – 0,40 zł.
b) Odbitka dwustronna – 0,80 zł.

4) Grafika A4:
a) Odbitka jednostronna – 0,80 zł.
b) Odbitka dwustronna – 1,60 zł.

Wydruki:
1) Wydruk A4 czarno-biały:
a) za wydruk jednej strony (tekst) - 0,40 zł. 
b) za wydruk jednej strony (grafika) - 0,80 zł. 

2) Wydruk A3 czarno-biały:
a) za wydruk jednej strony (tekst) - 0,60 zł. 
b) za wydruk jednej strony (grafika) -1,20 zł. 

 

 

Powrót na górę