Legendoczytacze z historią za pan brat

Legendoczytacze z historią za pan bratW Oddziale Dla Dzieci odbyło się kolejne spotkanie Legendoczytacze na szlaku, które prowadził Michał Czerniawski. Tym razem dzieci dowiedziały się: co to jest historia i jak historyk poznaje przeszłość.

Poznały źródła historyczne pisane i niepisane. Podczas zabawy w "Głuchy telefon" dzieci dowiedziały się jak można przekształcić informacje, które przekazywane są ustnie z pokolenia na pokolenie. Następnie przypomniały legendę "Jak powstał Jarocin"” oraz obejrzały oryginalny  fragment kronik Jana Długosza w języku łacińskim.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminę Jarocin.

Powrót na górę