Cyfrowe czasopisma

Cyfrowe czasopismaCyfrowe czasopisma – Wielkopolska. Digitalizacja i udostępnianie czasopism oraz modernizacja systemu prezentacji zbiorów.
Projekt realizowany jest w ramach programu Kultura Cyfrowa od marca do grudnia 2019 r. Całkowity koszt projektu to 98 500 zł, w tym uzyskano dofinasowanie ze środków MKiDN w wysokości 61 600 zł, a pozostałe środki to wkład własny WBPiCAK w Poznaniu.

Cyfrowe czasopisma – Wielkopolska to projekt, dzięki któremu na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej znajdą się tytuły i roczniki współczesnych czasopism regionalnych pozyskanych głównie z bibliotek partnerskich z Wielkopolski. Wśród nich znajdą się: "Gazeta Jarocińska", "Rzecz Krotoszyńska", "Głos Śremski", "Merkuriusz Mosiński", "Wieści Lubońskie" i "Monitor Wielkopolski".

Tym sposobem WBC wzbogaci się o ponad 1500 numerów lokalnych czasopism. Planowana jednocześnie modernizacja strony umożliwi przyjazną prezentację zasobów i przyniesie nowe możliwości wyszukiwania, również na urządzeniach mobilnych. Papierowe egzemplarze periodyków będą digitalizowane w Pracowni Digitalizacji Zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, która jest pomysłodawcą i koordynatorem projektu.

Partnerzy projektu: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera w Krotoszynie, Biblioteka Publiczna im. H. Święcickiego w Śremie, Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie, Biblioteka Miejska w Luboniu oraz Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych.


Projekt przewiduje następujące działania:

  • digitalizację 1500 numerów współczesnych gazet regionalnych;
  • modernizację strony Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej służącą poszerzeniu dostępności do kolekcji czasopism;
  • uruchomienie wewnętrznej Platformy Cyfrowej Bibliotek Publicznych Wielkopolski, na której będą umieszczane publikacje objęte ochroną prawno-autorską;
  • warsztaty dla bibliotekarzy, dzieci i młodzieży oraz dorosłych użytkowników w WBPiCAK
    i w partnerskich bibliotekach publicznych – prezentacja zmodernizowanego interfejsu WBC, przedstawienie możliwości pracy z zasobami cyfrowymi;
  • konferencja podsumowująca projekt – październik 2019, Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe w Poznaniu.

Powrót na górę