200 tysięcy złotych dla Senior +

Kategoria: Senior Plus

200 tysięcy złotych dla Senior +Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki naboru do Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018. Gmina Jarocin znalazła się wśród 224 dofinansowanych placówek. Dzienny Dom Senior + w Jarocinie został dofinansowany kwotą 200 tys. złotych.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na poszerzenie działalności istniejącego Domu "Senior +'”. Poza wzbogaceniem oferty kulturalnej chcemy także stworzyć stały punkt doradztwa dla seniorów czyli m.in. pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych, pisaniu pism, rejestracji u specjalistów, e-usługach itp.

Pozyskane środki przeznaczymy także na przygotowanie z seniorami koncertu z okazji trzeciej rocznicy powstania Domu "Senior +". Tym razem planujemy warsztaty gospel i wspólny koncert z zespołem "Gospel Joy". Wszystkie nasze działania zmierzają do tego, aby z jednej strony zaproponować seniorom nowe aktywności, a z drugiej strony przełamać wciąż funkcjonujący w społeczeństwie stereotyp seniora jako osoby zaniedbanej, nieaktywnej, nieatrakcyjnej.

Powrót na górę