Biblioteka

O tym jak dwie przyjaciółki gąsieniczki – jedna kosmata, a druga cętkowana, pełzając po ziemi i trawie mówiły, że bardzo lubią ziemię, kwiaty i drzewa, a najbardziej niebo. »

"W ludziach widzę przyjaciela" tak mówiła o sobie Pani Krystyna Henczel w czasie spotkania autorskiego w filii w Mieszkowie. »

Członkowie Dyskusyjnego Klubu w Witaszycach wysłuchali prelekcji o wpływie diet na nasze zdrowie
i o prawidłowym żywieniu.
»

W piątek, 15 maja zmarła pani Marta Lorek, długoletnia pracownica jarocińskiej biblioteki. »

Powrót na górę